Air Bag

450.00 บาท

Air Bag

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Air Bag

ถุงลมกันกระแทกในตู้คอนเทนเนอร์ 5 ขนาด เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า ถุงลมกันกระแทก 60×110 ซม. (1 กล่อง 50 ใบ) Cargo Safe Air Bag ถุงลมกันกระแทก 85×120 ซม. (1 กล่อง 45 ใบ) Cargo Safe Air Bag ถุงลมกันกระแทก 100×185 ซม. (1 กล่อง 25 ใบ) Cargo Safe Air Bag ถุงลมกันกระแทก 100×220 ซม. (1 กล่อง 25 ใบ) Cargo Safe Air Bag ถุงลมกันกระแทก 100×240 ซม. (1 กล่อง 20 ใบ) Cargo Safe Air Bag